Εκπαίδευση

Στηρίζουμε την λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων (σχολεία, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και πληροφορικής, σεμινάρια κληρικών, μαθήματα λειτουργικής μουσικής). Φροντίζουμε για τον εξοπλισμό των σχολείων και ενισχύουμε οικονομικά τους μαθητές και τους φοιτητές στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.