Συσσίτια

Με τις πενιχρές μας δυνάμεις προσφέρουμε καθημερινό συσσίτιο σε περισσότερο από εξακόσια ορφανά παιδιά ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Επίσης προσφέρουμε γεύμα μετά την Θεία Λειτουργία στους πιστούς που ξεπερνούν κάποιες φορές τα χίλια άτομα όταν ο Θεοφιλέστατος επισκέπτεται τα χωριά τους.